Cudi

CONTACT

Als je vragen of opmerkingen hebt, mag je ons altijd een mailtje sturen via cursusdienst@kringbabylon.be of via het contactformulier hieronder.

 
 
 

WELKOM OP DE CURSUSDIENST!

 

Hier kan je terecht voor alle syllabi en cursussen, maar ook voor cantus- en TD-tickets, en Babylonstuff (cantusglazen, codexen, truien, ...)


DE CURSUSDIENST IS GESLOTEN VOOR DIT SEMESTER!

Voor dringende vragen kan je contact opnemen via cursusdienst@kringabylon.be.

ONZE CUDI

 

Je kan de cursusdienst vinden in de kelder (die is gezelliger dan hij klinkt, beloofd!) van het Erasmushuis; Blijde-Inkomststraat 21.

 

We raden aan om pas je cursus(sen) voor een bepaald vak te komen kopen als je zeker weet welke specifieke titel(s) je nodig hebt. Deze informatie wordt soms al op voorhand via Toledo bekendgemaakt door de prof, maar wordt sowieso ook in de eerste les van het vak besproken.

 

Heb je de nodige informatie? Dan vind je alle boeken die je nodig hebt in de cursusdienst. Het is dus niet nodig om op voorhand boeken te bestellen, je vindt alles op de cursusdienst.

 

Onze bankcontact werkt weer als vroeger, dus het is niet langer nodig om cash mee te brengen!

 

 

OPENINGSUREN

 

De cursusdienst is dit semester niet meer open.


 

BESCHIKBARE BOEKEN

 

De cursusdienst verkoopt zowat alle syllabi die door de professoren zelf gemaakt zijn, maar ook een groot deel ACCO-boeken. Alle beschikbare boeken en syllabi vind je hieronder terug. De eerste prijs is voor leden, de tweede prijs voor niet-leden. Lidkaarten zijn beschikbaar in de cursusdienst en kosten €9.

 
Syllabi

Engels taal en tekst I, deel 2a (€1,3/€1,5)

Griekse literatuur IIb: interpretatie van lyrische teksten (€5,6/€6,5)

Engelse taal en tekst I: Anthology 2a (€2,7/€3,2)

Nederlandse letterkunde I: van Verlichting tot Modernisme (€13,9/€16,2)

Engels taal en tekst I, deel 2b (€4,1/€4,8)

Spaanse literatuur II (€3,3/€3,9)

Griekse literatuur I: interpretatie van Griekse narratieve teksten (€3,2/€3,7)

Griekse literatuur: interpretatie van lyrische teksten (€5,6/€6,5)

Spaanse literatuur I (€10/€11,6)

Houtekiet - Gerard Walschap (€3,5/€4)

Accoboeken


Ontluikende Letteren 2 (€27,4/€29,4)

The Bedford Companion to Shakespeare (€23,3/€24,2)

Kristien Hemmerechts - Schrijven, kun je dat leren? (€20,3/€21,1)


Leeslijst (3e bach Nederlands)

Borchgravinne van Vergi (€1,4/€1,6)

Anna Bijns, 't Is al vrouwenwerk (€3,9/€4,5)

Esopet (€2,6/€3)

Lucas d'Heere, Den Hof en Boomgaerd der Poesien (€6,5/€7,5)

Ferguut (€3,6/€4,2)

Karel van Mander, Ter liefde der Const. Uit het Schilder-Boeck (1604) van Karel vn Mander (2 delen) (€7,3/€8,5)

Floris ende Blancefloer (€1,8/€2,1)

Coornhert, Weet of rust (€4,2/€4,9)

Gloriant/Buskenblazer (€1,1/€1,3)

Visscher, Sinnepoppen (€8,5/€10)

Hadewijch, Visioenen (€3,3/€3,8)

Visscher, Brabbelingh (2 delen) (€4,9/€5,7)

Hein van Aken, Vierde Martijn (€2,3/€2,6)

Daniel Heinsius, Nederduytsche Poemata (€9,2/€10,7)

Hendrik van Veldeke, Servaeslegende (€3/€3,5)

Bredero, Liederen van Bredero (€3,4/€4)

Jacob van Maerlant, Spiegel Historiael (€1,8/€2,1)

Bredero, Spaanschen Brabander (€12/€14)

Jan van Boendale, Van Den Derden Eduwaert (€2,1/€2,4)

Bredero, Kluchten (€7,4/€8,6)

Jan van Ruusbroeck, Vanden Blinckenden Steen (€2,1/€2,5)

Hooft, Liederen en gedichten (€4,8/€5,6)

Lanseloet van Denemerken (€0,8/€0,9)

Hooft, Emblemata amatoria (€6,8/€7,9)

Het Leven van Lutgard (€4,8/€5,6)

Hooft, Granida (€1,9/€2,8)

Moriaen (€3/€3,5)

Hooft, Warenar (€3,5/€4,1)

Reinaerts Historie (€6,9/€8)

Constantijn Huygens, Dromen met open ogen (€2,4/€2,8)

De Reis van Sint-Brandaan (€2,3/€2,6)

Constantijn Huygens, Korenbloemen (€3,5/€4)

Theophilius (€1,8/€2,1)

Joost van den Vondel, Lucifer (€1,7/€2)

Roman van Walewein (€18,9/€22)

Joost van den Vondel, Gysbreght van Aemstel (€3,4/€4)

Seghelijn van Jherusalem (€3/€3,5)

Joost van den Vondel, Bloemlezing uit Vondels lyriek (€1,6/€1,9)

N. De Paepe, Ik zag nooit zo roden mond (€2/€2,3)

Joost van den Vondel, Lust tot poëzie: gedichten van Vondel (€3,6/€4,2)

Die eerste bliscap van maria en die sevenste bliscap van onser vrouwen (€6,9/€8,1)

Jacob Cats, Zedenkundig vermaan voor jong en oud uit de prentenboeken van Jacob Cats (€3,8/€4,5)

Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze maeghden (€2,4/€2,8)

Jacob Cats, Verhalen uit de Trou-ringh (€2,2/€2,6)

Mariken van Nieuwmeghen (€5/€5,9)

Willem Godschalck van Focquenbroch, Bloemlezing uit de gedichten (€2,3/€2,7)

Philips Marnix van St. Aldegonde, Den Byencorf der H. Roomsche Kercke (€2,9/€3,4)

Jeremias De Decker, Goede Vrydag ofte Het Lijden onses Heeren Jesu Christi (€4,2/€4,9)

Jan Luyken, Duitse Lier (€3,7/€4,3)

L. Roose, En is 't de liefde niet... (€1,9/€2,2)

Maria Petyt, Het leven van Maria Petyt (€7,4/€8,6)

De gekroonde laars: een vastenavondspel (€5/€5,9)

Jacob Westerbaen, Gedichten (€2,6/€3)

Vreugde en verdriet in kleine kring (€4,2/€4,9)

'k wil rijmen wat ik bouw (€4,7/€5,5)

Het wederzijds huwelijksbedrog (€5,3/€6,2)

Brief van een bejaard man en reis naar Zweden (€4,4/€5,1)


Cursus on demand


Ook voor syllabi die niet in de bovenstaande tabel staan kan je van de cursusdienst gebruik maken. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een reader of iets dergelijks die door de prof online wordt geplaatst, maar die te veel pagina’s telt om thuis af te drukken. Aangezien de cursusdienst een fikse korting geniet bij de Raaf Copy Shop ben je zeker dat je bij ons goedkoper af bent dan wanneer je de cursus zelf in een copy shop zou gaan afdrukken. Geïnteresseerd in zo’n cursus on demand? Volg dan volgend stappenplan:

  1. Uit praktische overwegingen drukken we aangevraagde documenten slechts af vanaf 3 exemplaren, dus hoor eens rond bij vrienden in de aula en vorm een groepje.

  2. Van je groepje vult één iemand onderstaande form in: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV5vMsUrEWF3KlTdbe_eTLQeOsqyFdZ5e0vrlYlEVFyBgUbA/viewform

  3. Wij brengen de order zo snel mogelijk binnen en sturen je een mail waarin we zeggen (vanaf) wanneer de cursus kan worden opgehaald (dat zal vaak gewoon de eerstvolgende keer dat de cursusdienst open is zijn) en hoeveel deze kost.

  4. Kom langs op de cursusdienst op het gegeven moment. Je hoeft niet aan te sluiten in de rij voor de bestellingen, maar kan rechtstreeks doorwandelen naar het cudilokaal. Vermeld de naam van de persoon die de mail heeft gestuurd.

  5. Betaal het op voorhand afgesproken bedrag voor alle cursussen. We verkopen deze cursussen niet apart per persoon, maar geven ze direct allemaal mee aan de persoon van de groep die langskomt.

Vind ons op:
Copyright © 2018 Kring Babylon - bij vragen over de website, neem contact op met webmaster@kringbabylon.be