Reglement 2018

1. De Interuniversitaire Literaire Prijs wordt georganiseerd door Babylon vzw en staat open voor alle studenten die in het jaar 2017-2018 ingeschreven zijn aan een hogeschool of universiteit in België of in Nederland.

2. Juryleden en organisatoren zijn uitgesloten van deelname.

3. De wedstrijd bestaat uit twee categorieën: poëzie en proza. Daarvoor zijn afzonderlijke prijzen voorzien. De deelnemer kan deelnemen aan een van de categorieën of voor beide categorieën werk inzenden.

4. De inzendingen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden:

5. De deadline voor de inzendingen is 25 maart 2018. Inzendingen kunnen enkel door middel van een e-mail naar inzending@literaireprijs.be ingezonden worden.

6. Iedere deelnemer vermeldt onder de ingezonden tekst zijn pseudoniem en mag slechts onder één pseudoniem inzenden. Alle informatie waarnaar op de inschrijfpagina gevraagd wordt, moet verschaft worden.

7. De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit academici, participanten aan het literaire bedrijf (redacteurs, auteurs enzovoort).

8. De uitspraak van de jury is bindend en daar wordt niet verder over gecorrespondeerd.

9. Alle deelnemers en juryleden worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking. De datum van de prijsuitreiking wordt later bekend gemaakt.

10. Voor elke categorie worden er drie laureaten gekozen. Elke laureaat wordt bekroond met onder meer een geldprijs.

11. Deelnemers kunnen zowel voor poëzie als voor proza als eerste laureaat gekozen worden. Hun inzending voor een volgende editie kan dan echter niet meer bekroond worden. Een deelnemer kan dus slechts één keer de eerste prijs ontvangen per categorie.

12. Door de inzending geven de eerste drie laureaten van elke categorie de toestemming om hun tekst voor te lezen (of voor te laten lezen) op de uitreikingsavond.

13. De winnende inzendingen worden gebundeld en gepubliceerd door Babylon. Ze worden daarnaast ook ter publicatie voorgelegd aan de redactie van DW B. Alle inzendingen mogen door de organisator voor randactiviteiten en als publiciteit voor volgende edities gebruikt worden, met vermelding van de auteur.

14. De organisatie mag de privégegevens van de deelnemers niet doorgeven aan derden.

15. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met het reglement. Het niet naleven van het wedstrijdreglement leidt tot diskwalificatie.