Presidiumverkiezingen

Verkiezingen per ploeg

Iedereen mag zich in de kiesweek kandidaat stellen om een kiesploeg te vormen of lid van een kiesploeg te worden. Daarbij moet de keuze gemaakt worden of je deel wil uitmaken van een serieuze ploeg of een lolploeg. Kandidaturen kunnen t.e.m. vrijdag 13 april ingediend worden bij het Neutraal Comité (neucom@kringbabylon.be). Alle ploegen worden geacht op het debat in de kiesweek aanwezig te zijn.

Serieuze ploegen

Om een serieuze ploeg te vormen, moeten minstens de volgende functies ingevuld zijn:

Daarenboven moet de ploeg tenminste uit 9 leden bestaan. Elk lid van een serieuze ploeg wordt verwacht het komende jaar zijn/haar functie te kunnen vervullen.

Lolploegen

Een lolploeg moet tenminste uit drie leden bestaan, waaronder de functie preses, vicepreses en penningmeester verdeeld worden. Een lolploeg kan niet verkozen worden; bijgevolg moeten kandidaten hun functies het komende jaar niet kunnen opnemen. Indien de lolploeg de verkiezingen wint, worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Je vindt het volledige kiesreglement in ons huishoudelijk reglement.

Onderwijs

Onderwijsverantwoordelijke

De kandidaat-onderwijsverantwoordelijken moeten in het komende academiejaar een opleiding volgen die toegewezen is aan de POC taal- en letterkunde en ze worden verwacht zich voor promotionele doeleinden tijdens de verkiezingen aan te sluiten bij een serieuze ploeg. Er kunnen maximaal vier kandidaten uiteindelijk de functie uitoefenen. Indien er meer kandidaten zijn, worden de vier kandidaten met het grootste aantal stemmen verkozen. In ieder geval moet een kandidaat een absolute meerderheid voor-stemmen krijgen om verkozen te kunnen worden.

Onderwijsvertegenwoordiger

Wie zich wil engageren als studentenvertegenwoordiger binnen onze opleiding zonder deel van het Babylonpresidium uit te maken kan zich kandidaat stellen om plaats te nemen in een van de raden van onze faculteit. Dat gebeurt aan het begin van het nieuwe academiejaar.

Ook de volledige verkiezingsprocedure voor Onderwijs vind je in ons huishoudelijk reglement.

Kandidaten

Kiesploegen

Kandidaat-onderwijsverantwoordelijken

Het verslag van het kiesdebat kan je hier terugvinden.

Stemmen kan via babylon.stemt.org van 26/04 om 00u00 tot 27/04 om 13u00.