ILP voor uitreiking

INTERUNIVERSITAIRE LITERAIRE PRIJS

 

We zijn dit jaar al aan de drieënveertigste editie van onze Literaire Prijs toe. Lees hieronder meer!

De Interuniversitaire Literaire Prijs is een wedstrijd waarbij literaire talenten van over heel Vlaanderen en Nederland een eigen stuk proza of poëzie insturen. Uit al deze inzendingen kiest vervolgens een vakkundige jury bestaande uit proffen, auteurs, redacteurs … de drie beste eruit. De laureaten worden ten slotte per categorie (proza, poëzie, anderstalig) bekendgemaakt op de slotavond vol literair en muzikaal vertier. Laat je schrijfsels dus niet zomaar in dat verborgen hoekje zitten, maar toon ze aan de buitenwereld! De winnaars worden gepubliceerd in het literaire tijdschrift DW B én winnen bovendien een geldsom van maximum €200!

DEELNEMEN

Ben je een student uit Vlaanderen of Nederland en heb jij literatuur in je vingers? Aarzel dan niet en zend je werk in voor onze wedstrijd! Er is een aparte competitie voor proza, poëzie en anderstalig. Meer informatie vind je in ons wedstrijdreglement, lees dat dus zeker goed.

Inzenden kan via literaireprijs@kringbabylon.be. Je e-mail bevat het volgende:

 

- Je volledige naam

- Je pseudoniem (dit is de naam waaronder wij jouw tekst presenteren aan de jury)

- Je e-mailadres

- Je adres

- Je onderwijsinstelling

- Je opleiding

- De titel van je inzending

- De categorie waarvoor je instuurt (proza/poëzie/anderstalig)

- Een kopie van je studentenkaart

- Jouw inzending in PDF:

- Voor poëzie: drie in het Nederlands geschreven gedichten die niet eerder gepubliceerd of bekroond zijn. De drie gedichten worden in één document verzameld en aldus ingezonden, aangezien de gedichten als geheel beoordeeld worden.

- Voor proza: één in het Nederlands geschreven kortverhaal van maximum 3000 woorden dat niet eerder gepubliceerd of bekroond is.

- Voor anderstalig: één in het Engels, Frans of Duits geschreven kortverhaal van maximum 3000 woorden dat niet eerder gepubliceerd of      bekroond is, OF drie in het Engels, Frans of Duits geschreven gedichten die niet eerder gepubliceerd of bekroond zijn. De drie gedichten worden in één document verzameld en aldus ingezonden, aangezien de gedichten als geheel beoordeeld worden.

 

 

 

Je kan maximaal 3 inzendingen versturen, of 1 inzending per categorie. Enkele voorbeelden:

 

- Je schrijft Nederlandstalige gedichten en Nederlandstalige proza. Je kan zowel 3 gedichten doorsturen (Poëzie) als 1 kortverhaal (Proza).

- Je schrijft poëzie in het Nederlands en het Duits. Dan kan je zowel voor de categorie Poëzie als de categorie Anderstalig (Duitse poëzie) gedichten inzenden.

- Je schrijft in het Engels, maar zowel poëzie als proza. Daarnaast schrijf je ook nog Franse gedichten. Je kan maximaal 1 tekst insturen voor de categorie Anderstalig, dus zul je moeten kiezen of je 3 Franse gedichten, 3 Engelse gedichten of 1 Engelse prozatekst instuurt in de categorie Anderstalig.

 

Bij onduidelijkheden kan je ons bereiken via Facebook of via literaireprijs@kringbabylon.be.

 

 

Opgelet! Onvolledige inzendingen worden als ongeldigd beschouwd en zullen dus niet aan de jury voorgelegd worden!

Bij inschrijving verklaar je jezelf akkoord met ons wedstrijdreglement.

 

Je inzending is pas definitief na een ontvangstbevestiging. Duurt het langer dan vijf dagen voor je van ons hoort? Aarzel dan niet om je mail nog een keer te sturen!

 


 

 

Jurysamenstelling: deze zal later meegedeeld worden, maar is momenteel nog niet bekend 


KALENDER

oktober 2019: openingsavond 43ste editie in Boekarest

 

oktober 2019: dessertenverkoop

 

5 april 2020: DEADLINE

 

12 mei 2020: uitreikingsavond

ONTSTAAN

Het begin

 

Het begon allemaal in het academiejaar 1976-1977. Een aantal literatuurminnende studenten van de toenmalige letterenkring Germania (Germaanse filologie) introduceerden toen voor de eerste keer een literatuurwedstrijd voor Leuvense studenten. Blijkbaar was dat meteen een voltreffer, want de Literaire Prijs werd een vaste waarde bij studenten en een uithangbord voor de kring. In 1989 werd de Prijs opengesteld voor alle studenten van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en kreeg het de naam ‘Interuniversitaire Literaire Prijs’.

 

 

Gouden formule

 

In de loop der jaren werd er heel wat gesleuteld aan de formule. Naast de eeuwige, maar degelijke categorieën ‘proza’ en ‘poëzie’, heeft men ook een keer ‘drama’ en ‘kritiek & essay’ uitgeprobeerd, maar dat bleek een kleine tegenvaller te zijn.

Tijdens de 42ste editie wordt nu voor het eerst geëxperimenteerd met de categorie ‘anderstalig’. Daarbij krijgen studenten die het Nederlands als moedertaal hanteren, maar liever in het Duits, het Frans of het Engels schrijven, voor het eerst een platform om hun schrijfsels te laten beoordelen. Dat wordt spannend afwachten.

Er werden indrukwekkende jury’s gevormd om al dat aanstormend literair talent te beoordelen. Degelijke jury’s bestaande uit professoren, zoals Hugo Brems, Hugo Bousset, Dirk De Geest en Yves T’Sjoen en studenten en auteurs met een palmares (die van de gelegenheid gebruik maakten om wat goede raad aan de jonge garde mee te geven), zoals Kristien Hemmerechts, Jens Meijen en Erik Spinoy, bogen zich ieder jaar over de ingezonden teksten.

 

 

Professioneel

 

In 1999 kreeg de organisatie van Germania’s Interuniversitaire Literaire Prijs een stevige boost. Door de samenwerking met het literaire tijdschrift DWB (Dietsche Warande en Belfort), dat altijd al op zoek is naar jong talent en nieuwe experimenten, en De Post, kreeg de kring een unieke kans om de Prijs te professionaliseren. In 2000 kwamen vanuit alle hoeken van Vlaanderen veel meer inzendingen toe. De prijs kon uitpakken met een mooie affiche, rekenen op uitgebreide mails en veel persbelangstelling. De organisatoren maakten bovendien werk van een degelijke receptie (wat een ‘literaire nocturne’ moest worden) en zorgden voor een aanlokkelijke prijzenpot.

 

 

Interuniversitair

 

Door de bachelor-masterhervorming ging de kring Germania ter ziele, maar Babylon, de kring van de nieuwe richting Taal- en Letterkunde, nam de fakkel over. De Nederlandse letterkundigen blijken nog steeds te floreren wanneer in 2005 de eerste Interuniversitaire Literaire Prijs Babylon het licht ziet. Sindsdien kan de Literaire Prijs rekenen op een kleine 200 inzendingen per jaar. De ontdekking van de combinatie woord, muziek en beeld om de uitreikingsavond op te luisteren, blijkt ook elk jaar een schot in de roos.

 

 

Vakkundig en continuïteit

 

Ook in het academiejaar 2010-2011 kreeg de Interuniversitaire Literaire Prijs een nieuw kleedje. Er werden veel veranderderingen doorgevoerd die de continuïteit en het professionele karakter van de prijs moest garanderen. Dat jaar werd een Beschermend comité, dat zorgt voor duurzame contacten in de literaire wereld en af en toe ook advies kan geven bij de organisatie van onze wedstrijd en activiteiten, samengesteld. Daarnaast werd ook de structuur van de jury aangepast. De werken worden sinds 2011 beoordeeld door een vakjury. Die zal bestaan uit drie professoren en drie studenten van verschillende Vlaamse onderwijsinstellingen en een auteur.

 

 

De schrijvende student

 

De Interuniversitaire Literaire Prijs is er voor de student. En de hoofdreden waarom studenten hun literaire aspiraties moeten blijven inzenden, is omdat talent gelezen moet worden en niet zomaar stiekem in bestofte schriften mag blijven zitten. Vele van de vroegere laureaten kenden succes na – of zelfs nog tijdens – hun studententijd. Af en toe bleek in de anonieme winnaar of eervol vermelde een belangrijk schrijver te schuilen, denk maar aan Dirk van Bastelaere, Erik Spinoy, Koen Peeters, Leen Huet, Paul Demets, Paul bogaert en Anne Provoost. Andere deelnemers gingen de academische toer op, zoals Ortwin de Graef (Departement Literatuurwetenschap KU Leuven) of maakten naam in de theaterwereld: Johan Reyniers (Kaaitheater), Sigrid Bousset (Kaaitheater, Jan Fabre, nu bij Het Beschrijf) en Bert Gabriëls (mede-oprichter Maastrichts gezelschap 101punt, nu bekend als stand-up comedian).


Meer recente voorbeelden vinden we in Saskia de Coster (proza, 1999), die nu haar plaatsje al verworven heeft in het literaire landschap, en jonge dichters als Jan Geerts (1996), Maarten de Pourcq (1999 en 2000) en Fransiska Louwagie (2002), die nu allen hun steentje bijdragen aan het poëtische landschap. Ook Kris Lauwereys (2005) en Bo Vanluchene (poëzie én proza, 2007) mogen al met een aantal prijzen en publicaties pronken en zijn volop bezig aan hun poëtische carrière.


De Interuniversitaire Literaire Prijs heeft dus al heel wat te zeggen gehad en zal zeker nog heel wat van zich laten horen!

Vind ons op:
Copyright © 2019 Kring Babylon - bij vragen over de website, neem contact op met webmaster@kringbabylon.be